ОБНОВЉЕН СПОРАЗУМ О САРАДЊИ СА „Planet Bike“

„Planet Bike“ и Војни синдикат Србије обновили су споразум о сарадњи којим је омогућена куповина из асортимана „Planet Bike“ на 6-12 месечник рата без камате путем административне забране.

https://planetbike.rs/