ПРОТЕСТНО ПИСМО ГЕНЕРАЛШТАБУ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

У више наврата Војни синдикат Србије предузимао је мере на побољшању услова живота и рада наших колега ангажованих на одбрани државне границе од илегалног прелазака миграната. Генералштаб Војске Србије је осудио мешање Војног синдиката Србије, о чему је Војни синдикат Србије писаним путем обавештен. Као одговор на допис Генералштаба Војске Србије у наставку текста можете прочитати протестно писмо Војног синдиката Србије  упућено кординатору за синдикате.

 

Поштовани, примили смо Ваш акт под горњим бројем и знаком, а имајући у виду и претходне дописе које сте нам упућивали као одговоре на наша акта не можемо да се не огласимо протестном нотом коју вам овом приликом улажемо.

Сагласни смо са вама да задатке заштите државне границе Републике Србије према Републици Бугарској и Републици Македонији од илегалних улазака обављају најодоговорније старешине и најспремнији састав Војске Србије, јер само захваљујући овим чињеницама тај се задатак извршава успешно.

На жалост са осталим наводима из вашег дописа не можемо се сагласити из следећих разлога.

Допис који је био повод за ваше обраћање је грешком заменика председника Војног синдиката Србије прослеђен министру одбране, након чега је министар замољен да по истом не поступа и том допису није требало дати овако посебан значај. Предметни допис није достављен ‘’непријатељу’’, већ нашем послодавцу челном човеку система одбране из ког разлога не видимо ни један основан разлог да Војном синдикату Србије указујете на одређене неправилности јер оне немају апсолутно никакво утемељење у закону и потпуно су неосноване.

Одредбама члана 6. Закона о раду, јасно је прописано да се синдикатом сматра самостална, демократска и независна организација запослених у коју се они добровољно удружују ради заступања, представљања, унапређења и заштите својих професионалних, радних, економских, социјалних, културних и других појединачних и колективних интереса. Одредбама члана 13. истог закона, у ставу 1. прописано је да запослени непосредно, односно преко својих представника, између осталог, имају право на консултовање, информисање и изражавање својих ставова о битним питањима у области рада.

Дакле, ако узмемо у обзир само цитиране одредбе Закона о раду и сагледамо основу функцију и улогу синдиката, онда је потпуно јасно да је ваша констатација о томе да је један од представника нашег синдиката ангажован на задатку заштите границе неовлашћено вршио прикупљање података о ангажованом саставу, неоснована, односно неутемељена у закону. Напротив, он је у потпуности одговорио својој синдикалној улози и обавези и са бригом за своје колеге које синдикат заступа, на начин на који је знао и могао сходно својим реторичким способностима, указао искључиво руководству синдиката (никоме другом) на неправилности и пропусте који се односе на радне услове припадника Војске Србије, њихову исхрану и злоупотребе њихових права из радног односа(кречења, кошења траве, чишћење тоалета и сл.) и са пуним правом их упоредио са условима у којиме исте задатке извршавају колеге полицајци.

Војни синдикат Србије за своју интерну коресподенцију користи посебан сервер и интерну интернет мрежу на шта има пуно право, а подаци које том приликом размењује тичу се искључиво апсолутне надлежности синдиката, и ни на који начин се том приликом не нарушава заштита тајних војних података.

Констатација да је у предметном допису вршена изузетно некомпетентна процена морала ни по једном основу није прихватљива, јер је жива човекова реч наротив, најкомпетентији приказ реалног стања у коме тај човек обитава. Више је него очигледно да Генералштаб не влада и нерасполаже стварним чињеничним стањем или пак располаже, али настоји да прикрије реалност у јединицама Војске Србије, а тако и одговорност оних који су до таквог стања довели. Војни синдикат Србије чине припадници Војске Србије, њих близу 7000. Ако ти људи који су пре свега они који чиве Војску Србије, виде да је нешто црно нико, па ни Генералштаб, не може их уверити да је то што виде као црно, заправо бело. Имајући у виду ову компарацију, као и ваше раније дописе упућиване Војном синдикату Србије као одговоре на наша акта којима смо указивали на незаконитости и неправилности, више него очигледно закључујемо да они нису објективни и не представљау слику реалности у једницама Војске Србије.У погледу овде изнетих констатација Војни синдикат Србије располаже обективним подацима, и чињеницама јер нас као синдикат о томе редовно обавештавају наши чланови и припадници ВС са целе ториторије Р. Србије и то нико не може да оспори. Војни синдикат Србије ужива велико поверење припадника Војске Србије, то доказује чињеница да нам сваког месеца приступају нови чланови. Синдикату је лакше поверити се и указати на проблеме и тешкоће првенствено због тога што он и постоји да би се борио за боље радне и егзистенцијалне услов запослених, а поред тога према онима који указују на проблеме не примењује никаке санкције, што није случај са представницима послодавца, у конкретном случају Генералштабом и командовањем. Све што предузимамо и чинимо усмерено је искљуиво ка унапређењу положаја и стандарда припадника Војске Србије који је тренутно на најгорем могућем нивоу од када постоји Војска Србије. Очигледно је да то Генералштаб не жели да призна, као што је очигледно да Генералштаб не предузима потребне мере да се положај и услови рада припадника унапреди и поправи. Супротно томе Генералштаб пориче податке који указују на лоше стање уместо да отклони узроке који до тог стања доводе. Исто се односи на анкете које спроводи командовање, а које не приказују објективно стање и из који се не види фарбање возила и уређивање круга у касарнама и магацина када долазе контроле и томе слично.

Индикативно је непознавање и непрепознавање улоге синдиката у редовима војске, то је донекле разумљиво јер је синдикално деловање у Војсци Србије новина и непознаница, али је свакако претерано и потпуно неосновано рећи да се синдикат на било који начин меша у командовање. Тако нешто је просто немогуће, јер је командовање процес на који нико са стране, нарочито не неко независно правно лице не може утицати.

Констатација да су у претходном периоду, у свим објектима МО и ВС створени услови за синдикално организовање такође је неистинита. Овом приликом постављамо питање Генералштабу, да ли је и једном до сада од потчињених састава затражио и бло какав извештај о томе да ли су у јединицма које су му потчињене створени ови услови и у којој мери. Дописи које смо вам упућивали везано за незаконит премештај нашег представника у Прокупљу јасно нам даје до знања да је сарадња са синдикатом само декларативног карактера не и стварно примењива и присутна у пракси. На то указују и чињенице да нам се у појединим касарнама додељују просторије које износе по 6 квадрата, немају прозоре, воду, могућност коришћења тоалета и основне услове да се у њима борави. Да се нашим представнициа не дозвољава да улазе у касарне и по њима се крећу како би одржавали контакте са члановима, да нам се не дозвољава да припадницима обезбедимо да купују робу широке потрошње преко фирми са којима имамо уговоре како би им бар мало олакшали егзистенцију, да се нашим члановима не оверавају административен забране и још много сличних примера пасивног ометања синдикалног деловања. Једини позитиван пример сарадње са синдикатом је командант КоВ-а, док се то не може рећи за остале њему непосредно потчињене који отворено испољавају несимпатисање синдиката, чак и на штету лица који су им потчињени. И последњи пример недостављања нацрта Уредбе о стањима у служби ПВЛ, без нашег посебног захтева указује на одсуство воље да се са нама разговара и сарађује на равноправан начин и ако на то имамо пуно право, а ви обавезу одређену законом који се свесно крши.

У вези са изнетим, овом приликом вас обавештавамо да ће Војни синдикат Србије у наредном периоду приступити очигледно неопходним синдикалним акцијама и са лошим стањем у ВС почети да упознаје јавност (обавештавањем медија и одржавањем конференција за штампу), као и да ћемо у свим нашим синдиканим групама спровести анкетирање припадника Војске Србије, а наших чланова, које ће имати за циљ да се на објективан начин сагледа реално стање услова, живота и рада припадника Војске Србије, њихово задовољство радном средином, као и да непосредно сазнамо које су њихове приритетне потребе.

Овом приликом изражавамо дубоко жаљење што је дошло до неразумевања наше улоге и намера када је у питању Војска Србије.

У прилогу вам достављамо две фотографије од којих једна представља војнички доручак, а друга возило ВС које се користи на обезбеђењу државне границе у саставу здружених снага. Из оправданих разлога и атмосвере ‘’линча’’ према онима од којих добијамо ове податке, нећемо навести где су фотографије настале. Надамо се да након овога нећемо добити акт у коме ћемо бити уверавани да на првој слици није прженица него бечка шницла.