ЗАХТЕВ ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ У ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Дана 17.10.2016.године Војни синдикат Србије је поднео Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, захтев за утврђивање репрезентативности на територији Републике Србије, односно репрезентативности у делатности одбране.

Војном синдикату Србије је решењем министра одбране од 31.03.2015.године утврђена репрезентативност код послодавца. Овим су створени услови за отпочињање колективног преговарања које за циљ им да се изборе већа права запослених у односу на важеће законске регулативе.

Репрезентативношћу на територији, односно у делатности, Војном синдикату Србије биће омогућено и колективно преговарање за закључење посебног колективног уговора са проширеним дејством, којом приликом ће се поред Министарства одбране, преговарати и са другим министарствима у Влади Републике Србије. Коначни циљ представља закључење обавезујућег колективног уговора којим би се између осталог омогућило и решавање статуса професионалних војника, што је један од главних циљева Војног синдиката Србије.

1q 2q 3q 4q 5q 6q 7q