ЗАХТЕВ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ ПЛАНА РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈНОГ ЗДРАВСТВА

Дана 18.10.2016.године Војни синдикат Србије упутио је министру одбране захтев за повлачење предлога плана реорганизације војног здравства. У наставку можете пропитати текст захтева.

Поштовани Министре, предлажемо Вам да предлог плана реорганизације војног здравства повучете и приступите изради новог плана из следећих разлога.

На презентацији плана реорганизације војног здравства, као полазна основа, представљен је пресек стања 2015. године (?). Наведена година није репрезентативна због бројних разлога (оскудна снабдевеност, ограничен пријем…) и представља једну од најгорих година у раду војног здравства, вероватно од оснивања.

Из наведене презентације нису могле да се уоче разлике и значај војног здравства, његови задаци и приоритети у задацима које има МО и ВС, у одбрани и безбедности, збрињавању страдалих у елеметарним непогодама и попуни људством у мировним и другим мисијама и задацима.

Планом нису уопште или битно решени највећи проблеми ВЗ, примарна и секундарна здравствена заштита, те нису ни разматрани постулати у организацији здравствене заштите, приступачност, свеобуватност, брзина и тачност у дијагностици и терапији. Бројни проблеми, на које смо указивали на нивоу примарног и секундарног нивоа збрињавања су занемарени. Постојећу лошу организацију би, по предлогу који смо ми дали, оптеретили са нових 120 000 осигураника, који би у вашем систему организације заједно са постојећим осигураницима фонда СОВО изгубили по свим елементима здравстевне заштите и тиме снизили ниво и квалитет здравствених услуга.

Постојећим предлогом реорганизације разводњава се улога терцијерне здравствене заштите (ВМА) која на себе преузима примарни и секундарни ниво заштите на рачун терцијерног нивоа здравствене заштите.

Смањење капацитета и броја запослених иде свакако на уштрб квалитета и квантитета здравственог збрињавања и није реформској служби.

У припреми реформе, слабо или никако није консултована стручна база ( подаци фонда СОВО, института „Батут“, цивилног фонда РФЗО, и здравствених радника из система ВЗ).

Од стручних кадрова, на презенацији је речено, учествовали су пук.др Угљеша Јовичић (управа за ВЗ) и генерал др Зоран Поповић (у пензији први чин у војсци п.пук – иначе обављао две дужности Начелник ортопедије и Начелник Управе за ВЗ!) што је признаћете недопустиво!

Ваша предложена реформа је козметичка са даљим настављањем урушавања ВЗ на које смо Вас више пута упозоравали, без ефеката. Војно здравство постоји 180 година и било је синоним за организацију, ред, дисциплину, иновације и примену најсавременијих метода лечења у свету. Данас је ситуација значајно промењена, а са Вашом реформом бојимо се, незадрживо и убрзајно се срозава.

Позивамо Вас да предлог реформе повучете.

Да размотрите предлог реформи које Вам је доставио ВСС. Спремни смо да најодговорнијим људима МО и ВС презентујемо наш предлог, за који сматрамо да је бољи и реформски.

Такође Вас поново позивамо да повучете предлог Закона о војном здравсту, јер је конципиран на старој и превазиђеној организацији ВЗ.