ПОСТУПАК СА ОРУЖЈЕМ У ВЛАСНИШТВУ ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ
о статусу оружја у власништву припадника Војске Србије које су они набавили и држе на основу тзв. војних дозвола

Војни синдикат Србије у више наврата, обраћао се Министарству одбране и Генералштабу Војске Србије са захтевима и предлозима за решавање статуса оружја у власништву припадника Војске Србије, за које су од стране надлежних војних органа издате такозване “војне дозволе“, а за које је у протеклом периоду било спорно да ли су важеће или не.

Одредбама члана 2. Закона о оружју и муницији прописано је између осталог, да се одредбе овог закона не примењују на државне органе који набављају, држе и носе оружје и муницију на основу других прописа. Како је право држања и ношења оружја за професионалане припаднике Војске Србије регулисано Законом о Војсци Србије то је потпуно јасно да се на оружје набављано по посебним војним прописима, у складу са одлуком министра одбране такође издатом у складу са законима о одбрани и војсци, односно законима који ту материју регулишу у надлежности војске, не примењују одредбе Закона о оружју и муницији.

У вези са изнетим, Генералштаб ВС, својим актом бр. 355-87 од 18.10.2016. године, обавестио је Војни синдикат Србије да припадници Војске Србије, који поседују оружје на основу издате војне дозволе до сада нису пререгистровали код надлежног органа МУП-а, то оружје могу држати и носити на основу војних дозвола сво време трајања активне војне службе и на ово оружје нису дужни да плаћају порез. По престанку активне војне службе, ово оружје дужни су да пријаве надлежном органу МУП-а ради регистрације и издавања оружног листа, односно дозволе у складу са Законом о оружју и муницији.