ДЕБАТА О ПРАВИМА ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ У ‘’НЕДЕЉИ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА’’ 2016. ГОДИНЕ

skupstina

Поводом Међународног дана демократије Народна скупштина Републике Србије и иницијатива Отворени парламент најавили су одржавање друге по реду „Недеље парламентаризма“ од 7. до 13. новембра 2016. године под слоганом „Имате реч”. Организовањем различитих догађаја отвара се простор за дебате о учешћу грађана у демократским процесима, значају отворености парламента као институције, као и различитим начинима комуникације између грађана и њихових директно изабраних …

Уплата солидарних помоћи за месец октобар 2016.године

vss

Дана 07.11.2016. године извршена је уплата солидарних помоћи за чланове Војног синдиката Србије за месец ОКТОБАР 2016.године.  Солидарне помоћи исплаћују се по захтеву члана у случајевима предвиђеним Правилником о фонду солидарности Војног синдиката Србије (рођење детета, смрт члана породице, смрти родитеља, у случају смрти члана и лома кости). Износ солидарне помоћи је 10.000 динара.

ПОЗИТИВАН ПОМАК У РЕШАВАЊУ СТАТУСА ПРОФЕСИОНАЛНИХ ВОЈНИКА СТАРИЈИХ ОД 40 ГОДИНА

ministar

Министар одбране наложио је формирање Дирекције за физичко-техничко обезбеђење војних објеката. Циљ формирања је да се задаци физичког обезбеђења које се до сада реализовало ангажовањем формацијског и ванформацијског људства убудуће реализују запослени у Дирекцији као засебној целини Министарства одбране. Новина је што би се попуна људством вршила првенствено људством старијим од 40 година којима је …

ПОСТУПАК СА ОРУЖЈЕМ У ВЛАСНИШТВУ ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

kolektivni

ОБАВЕШТЕЊЕ о статусу оружја у власништву припадника Војске Србије које су они набавили и држе на основу тзв. војних дозвола Војни синдикат Србије у више наврата, обраћао се Министарству одбране и Генералштабу Војске Србије са захтевима и предлозима за решавање статуса оружја у власништву припадника Војске Србије, за које су од стране надлежних војних органа …

Уплата солидарних помоћи за месец септембар 2016.године

vss

Дана 23.10.2016. године извршена је уплата солидарних помоћи за чланове Војног синдиката Србије за месец СЕПТЕМБАР 2016.године.  Солидарне помоћи исплаћују се по захтеву члана у случајевима предвиђеним Правилником о фонду солидарности Војног синдиката Србије (рођење детета, смрт члана породице, смрти родитеља, у случају смрти члана и лома кости). Износ солидарне помоћи је 10.000 динара.

ЗАХТЕВ ЗА ПОВЛАЧЕЊЕ ПЛАНА РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈНОГ ЗДРАВСТВА

vma

Дана 18.10.2016.године Војни синдикат Србије упутио је министру одбране захтев за повлачење предлога плана реорганизације војног здравства. У наставку можете пропитати текст захтева. Поштовани Министре, предлажемо Вам да предлог плана реорганизације војног здравства повучете и приступите изради новог плана из следећих разлога. На презентацији плана реорганизације војног здравства, као полазна основа, представљен је пресек стања …

ЗАХТЕВ ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ У ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

4q

Дана 17.10.2016.године Војни синдикат Србије је поднео Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, захтев за утврђивање репрезентативности на територији Републике Србије, односно репрезентативности у делатности одбране. Војном синдикату Србије је решењем министра одбране од 31.03.2015.године утврђена репрезентативност код послодавца. Овим су створени услови за отпочињање колективног преговарања које за циљ им да се …

ИНИЦИЈАТИВА ПОЛИЦИЈСКОГ СИНДИКАТА СРБИЈЕ И ВОЈНОГ СИНДИКАТА СРБИЈЕ ЗА РЕФОРМУ ВОЈНОГ ЗДРАВСТВА

vma

Узимајући у обзир предлоге чланова Војног синдиката Србије везано за текст нацрта Закона о здравственој заштити и здравственом осигурању војних осигураника, као и претходне иницијативе Војног синдиката Србије и потребе рационализације и ефикаснијег функционисања здравствене заштите запослених у секторима одбране и безбедности, у сарадњи са Полицијским синдикатом Србије, Војни синдикат Србије се иницијативом обратио Влади …

Обрачун накнаде за трудничко и породиљско боловање

kolektivni

Војни синдикат Србије дописом се обратио секретаријату Министарства одбране са захтевом да информишу све саставе Војске Србије и Министарства одбране и обезбеде закониту исплату накнада за трудничко и породиљско боловање у висини од 100% плате, а не 95% како је у већини случајева исплаћено.

Иницијатива за измене и допуне нацрта Уредбе о стањима у служби професионалних војних лица и о унапређивању официра и подофицира

kolektivni

У електронском допису дана 20.09.2016.године Генералштаб Војске Србије, Управа за људске ресурсе Ј-1, позвала је Војни синдикат Србије, као једини репрезентативни синдикат запослених у систему одбране, да сагледа нацрт Уредбе о стањима у служби професионалних војних лица и о унапређивању официра и подофицира и изнесе примедбе и предлоге на достављени нацрт. У наставку се можете …